Luistelukoulu

Kellokosken Alku ei valitettavasti pysty järjestämään luistelukoulua kaudella 2020-2021 liian vähäisten ohjaajaresurssien vuoksi.

Easy Hockey järjestetään edelliskausien tapaan.