Toimihenkilöiden tehtävät

Joukkueen toimihenkilöiden tehtävät

Joukkueenjohtajan tehtävät
Joukkueenjohtaja vastaa joukkueen yleishallinnosta. Jj;n vastuulla on asioiden sujuvuus joukkueessa. Hänen tulee kaikissa toimissaan olla esimerkillinen ja toimia seuran arvojen sekä periaatteiden mukaisesti.

1. Joukkueenjohtaja mahdollistaa vuosisuunnitelman toteutumisen
2. Joukkueenjohtaja toimii yhdyssiteenä toisaalta joukkueen ja seuran, toisaalta pelaajien ja vanhempien ja valmentajien välillä ja toiminnallaan edesauttaa valmentajien työrauhaa.
3. Laatii joukkueen toimintasuunnitelman yhdessä valmentajien kanssa.
4. Laatii joukkueen taloussuunnitelman.
5. Vastaa valmentajan kanssa toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumisesta.
6. Vastaa pelaajien ja toimihenkilöiden vakuuttamisesta ohjeiden mukaan.
7. Vastaa joukkueen varainhankinnan suunnittelusta.
8. Vastaa tiedottamisesta joukkueelle, sen toimihenkilöille, johtokunnalle ja muille sidosryhmille.
9. Toimii matkanjohtajana ottelu-, turnaus- ja harjoitusmatkoilla.
10. Järjestää matkojen kuljetukset, ateriat ja mahdolliset majoitukset yhteistyössä valmentajan kanssa.
11. Vastaa ottelujärjestelyistä mm. toimitsijoiden ja kuuluttajien sekä tuomareiden hankinnasta.
12. Kurinpitovelvollisuus yhteistyössä joukkueen muun johdon kanssa.
13. Läsnäolovelvollisuus aina otteluissa ja harjoituksissa tarvittaessa.
14. Osallistuminen joukkueenjohtajien tilaisuuksiin.
15. Toimintakertomuksen laatiminen yhteistyössä 1. valmentajan kanssa.

Vastuuvalmentajan tehtävät
Valmentajan tulee yhteistyössä seuran kanssa kehittää itseään valmentajana/ ohjaajana/ kasvattajana. Hän vastaa seuran arvojen, periaatteiden ja toimintasuunnitelmien toteuttamisesta omassa joukkueessaan. Valmentajan tulee olla kaikissa toimissaan esimerkillinen ja toimia seuran arvojen sekä periaatteiden mukaisesti.

1. Kauden harjoitusohjelman suunnittelu ja periaatteiden laadinta.
2. Laaditun harjoitusohjelman toteuttaminen käytännössä sekä jäävuorojen sopiminen seuran jäänjakajan kanssa.
3. Yksittäisten harjoitteiden suunnittelu.
4. Joukkueen nimeäminen, peluuttaminen ja pelitaktiikan suunnitteluotteluihin.
5. Otteluiden ja harjoitusten johto.
6. Kauden toimintasuunnitelman laadinta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa.
7. Kauden kilpailutoiminnan suunnittelu ja kuukausittaisten tapahtumatiedotteiden teko.
8. Joukkueen kurinpitovelvollisuus yhdessä muun johtoryhmän kanssa.
9. Toimintakertomuksen laadinta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa.
10. Läsnäolovelvollisuus harjoituksissa ja otteluissa.
11. Osallistuminen valmentajille tarkoitettuihin tilaisuuksiin ja koulutukseen.
12. Osallistuminen vanhempien palavereihin.
13. Itsensä kehittäminen valmentajana ja kasvattajana.
14. Toimia esimerkkinä joukkueen muille jäsenille.

Maalivahtivalmentajan tehtävät
1. Vastata joukkueen maalivahtien valmennuksen suunnittelusta ja toteutuksesta.
2. Toimia yhteistyössä valmentajien kanssa.
3. Joukkueen kurinpitovelvollisuus yhdessä muu johtoryhmän kanssa.
4. Vastata maalivahtien osallistumisesta maalivahtikouluun.
5. Osallistua maalivahtivalmentajien yhteisiin tilaisuuksiin ja koulutukseen.
6. Läsnäolovelvollisuus harjoituksissa.

Huoltajan tehtävät
Huoltajan vastuulla on moninaisten käytännön asioiden pyörittäminen kaikissa tapahtumissa. Hänen tulee kaikissa toimissaan olla esimerkillinen ja toimia seuran periaatteiden mukaisesti.

1. Vastata varusteista ja niiden kunnossapidosta sekä kierrättämisestä seuran varustevastaavan ohjeita noudattaen.
2. Huoltajan tulee pitää joukkueen käytössä olevista varusteista ajan tasalla olevaa luetteloa ja toimittaa niistä määräpäiviin mennessä tiedot varustevastaavalle varustekirjanpitoa ja varustehankintojen budjetointia varten.
3. Huolehtia luistinten teroituksesta ja varusteiden sopivuudesta.
4. Huolehtia joukkueen ensiaputarvikkeiden valmiudesta ja saatavilla olosta.
5. Huolehtia omalta osaltaan seuran teroituskoneen kunnosta.
6. Huolehtia ensiavusta harjoituksissa ja otteluissa.
7. Vastata joukkueen juomista harjoituksissa ja otteluissa.
8. Opettaa pelaajille oikeita asenteita varusteiden huoltoa ja yleistä hygieniaa ajatellen.
9. Huolehtia omalta osaltaan kurinpidosta.
10. Osallistua huoltajien tilaisuuksiin ja koulutukseen.
11. Läsnäolovelvollisuus harjoituksissa ja otteluissa.

Taloudenhoitajan tehtävät
1. Vastata joukkueen rahaliikenteestä, laskutuksesta, maksujen seurannasta ja kirjanpidosta seuran ohjeiden sekä yleisten säännösten ja asetusten mukaisesti.
2. Joukkueen tilin käyttäminen. Tilinkäyttöoikeus yhdessä joukkueenjohtajan kanssa.
3. Avustaa joukkueenjohtajaa taloussuunnitelman laatimisessa.
4. Osallistua taloudenhoitajille järjestettävään koulutukseen.

Joukkueen tiedottajan tehtävät
 Joukkueen tiedottajan tehtäviin kuuluu joukkueen toiminnasta tiedottaminen joukkueen jäsenille ja vanhemmille, joukkueen internetsivujen päivitys (seuran sivuilla kullakin joukkueella on omat sivunsa.) sekä joukkueen toiminnasta tiedottaminen lehdistölle. Tiedottajan tehtäviä hoitaa joukkueenjohtaja, jos erillistä tiedottajaa ei joukkue katso tarpeelliseksi.